01
apr

Een totaal andere opzet dan wat je gewoonlijk van dit soort events verwacht!
Geen lange presentaties via klassikale sessies maar wel krachtige ontmoetingen en een sterk inhoudelijk verhaal tijdens proeverijsessies van 15 minuten.

Wij gingen graag de uitdaging aan en met succes!

We hebben tijdens deze sessies meer dan 40 deelnemers laten kennismaken met de methode intervisie.

Pascal Van Loo en Kristin Adriaensen waren de facilitatoren van dienst. Tijdens onze inspiratiesessie lieten we de deelnemers ‘proeven’ door een mini-intervisie op te zetten. Zelfs in deze korte sessies inspireerden we hen met enkele tips & tricks en zijn we tot nieuwe inzichten gekomen door elkaar te bevragen.

Uit de belangstelling voor onze workshop blijkt duidelijk dat organisaties en L&D professionals op zoek zijn naar meer innovatieve en duurzame leervormen. Intervisie is vaak krachtiger en directer dan een opleidingstraject en een uitermate geschikt instrument:

  • om kennisdeling te bevorderen op domeinen waar de expertise vooral in huis te vinden is
  • voor situaties waar nog geen ervaring is opgebouwd (bv nieuwe markt of klantengroep)
  • voor het verankeren van nieuwe werkwijzes
  • voor complexe projecten
  • om leidinggevenden te ondersteunen in het begeleiden van veranderingsprocessen

Of misschien biedt intervisie jou een oplossing voor een andere uitdaging.

Wil je graag hierover eens van gedachten wisselen of een concrete traject opzetten? Mail ons je vraag via info@learningcircles.eu.

1 comment

One Response to L&D Proeverijenfestival

Geef een reactie