05
jun

Meer weten… over onze Learning Circles methodiek, oftwel “Waarom doen we wat we doen?”

Intense discussies tussen de trainers van de coöperatie over de actietheorie van hun vakgebied, geïnspireerd door het gedachtengoed van psycholoog Chris Argyris, leidden tot  het inzicht dat waar het écht omdraait is “FLEXTRAINING“.

De gepaste interventie op het juiste moment stellen is een kunst die de Learning Circles trainers beoefenen. Vanuit jouw behoeften als deelnemer, halen we de gepaste methodiek uit onze grote rugzak.

Wij werken volgens de principes van de krachtige leeromgeving:

1.   Onze training vertrekt vanuit en bouwt verder op jouw praktijk, ervaring en leerdoelen. 

2.   In de trainingen creëren we een constructieve, interactieve, zelfgestuurde, veilige en resultaatgerichte leeromgeving.

3.   De training is opgebouwd volgens de principes van ervaringsgericht leren:

 

kolb

 

Ervaren: via een oefening of korte spelopdracht ervaren hoe iemand bv. leidinggeeft en wat het effect hiervan is, via een simulatieoefening, via situatiespel op basis van een case van de deelnemers

Reflecteren: bespreken van het verloop van de oefening, zelfreflectie, feedback van de trainer en de groep sharing en comparing: leren door delen en vergelijken van eigen ervaringen

Concept, theorie: korte en praktijkgerichte uiteenzettingen

Experimenteren: een keuze maken wat betreft eigen gedrag en deze leerervaringen uitproberen tijdens de training en in de werksituatie

 

4.   We maken de kans tot ervaren groter door leren kort bij werken te brengen:

  • Stage bij een van onze trainers of klanten
  • Opbouwen van een portfolio
  • Coaching ter opvolging
  • Maatschappelijke opdracht

 

Deze 4 principes zijn gebaseerd op 3 kernmodellen:

  • 70-20-10 model van Charles Jennings
  • 3 V’s
  • Flipped Classroom

Kom het vooral eens ervaren in één van onze trainingen!

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie